Rejestr zmian w biuletynie

06.12.2017

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Sposób załatwiania spraw w Zespole Szkół Miejskich w Złotoryi w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sposób załatwiania spraw w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi)

04.12.2017

Treść zmiany:
Ukrycie katalogu Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

08.11.2016

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi w menu podmiotowym (nowa nazwa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego)
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi do menu przedmiotowego

04.11.2016

Treść zmiany:
Ukrycie katalogu PLANY FINANSOWE w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie katalogu UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie katalogu NADZÓR PEDAGOGICZNY w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 następna